Для уточнення місцеположення користувачів GNSS-приймачів в режимі реального часу СКНЗУ формує різноманітну диференціальну коригувальну інформацію (ДКІ) та поширює її на територію України:
  • широкозонну диференціальну коригувальну інформацію (ШДКІ) у відповідності з технологією FKP;
  • зональну диференціальну коригувальну інформацію (ЗДКІ) у форматі RTCM версії 2.3 у складі повідомлень типу MT 1 та МТ 3 для ГНСС GPS.Зональна ДКІ формується в ЦКНП на точки із заздалегідь заданими координатами з використанням ШДКІ СКНЗУ;
  • локальну диференціальну коригувальну інформацію (ЛДКІ), сформовану навігаційною апаратурою ККС СКНЗУ, у форматі RTCM версії 2.3 у складі повідомлень типу MT 1 для ГНСС GPS та типу MT 31 для ГНСС ГЛОНАСС;
  • ДКІ, сформовану навігаційною апаратурою ККС СКНЗУ в стандарті RTCM версії 3.0, яка забезпечує реалізацію RTK режиму вимірювань;
  • моніторингову інформацію про мережу ККС СКНЗУ.
Сервіси широкозонних диференціальних корекцій (CШДК) забезпечують точність координатних визначень користувачів, оснащених кодовими одно-частотними ГНСС-приймачами, програмне забезпечення яких адаптоване під використання ШДКІ СКНЗУ, з наступними характеристиками:
  • розсіянням на рівні < 1 м (2σ) у плані та < 2 м (2σ) по висоті і повними відхиленнями від контрольних точок (за наявності систематичних зсувів)не більше ніж 1.5 м (2σ) у плані та 3 м (2σ) по висоті.
ШДКІ постійно та безперервно доступна на всій території України і надається користувачам через Ntrip-кастери головного та резервного ЦКНП двома можливими способами:
  • згідно стандарту RTCM (версія 2.3) у складі повідомлень типів MT 1, MT 3 та MT 59 для ГНСС GPS і повідомлень типу MT 31, MT 3 та MT 59 для ГНСС ГЛОНАСС — за наявності спеціалізованого контролера в ГНСС-приймачі користувача;
  • згідно стандарту RTCM (версія 2.3) у складі повідомлень типів MT 1 та MT 3 для ГНСС GPS, які формуються для окремих зон на заздалегідь задані координати.
Сервіси регіональних диференційних корекцій (CРДК) забезпечують видачу користувачам локальної та RTK диференціальної коригувальної інформації,що формується безпосередньо навігаційними приймачами ККС.
Топологія СКНЗУ така, що 50% споживачів знаходяться від найближчої ККС на відстані не більше 100 км, 85% споживачів – на відстані не більше 150 км, 100% споживачів – на відстані не більше 300 км.
Поширення поправок в Internet здійснюється з Ntrip-кастерів головного та резервного ЦКНП.
Поправки передаються у вигляді стандартизованих повідомлень у форматах: RTCM v2.x, v3.x, NMEA, RAW Novatel та ін.
Для початку роботи в мережі СКНЗУ необхідно зареєструватися.«Реєстрація»
З налаштуваннями, необхідними для підключення і роботи в мережі СКНЗУ, можна ознайомитися на нашому сайті в розділі «Налаштування»